Categorii
01 Ianuarie Virtuti si Vicii

Intai a fost coborarea!

Călător din lumea aceasta – spre cele veșnice, bine ai pășit alături de Cristos și de alții, pe calea smereniei.
Smerenie înseamnă să-ți supui voința intenționat față de voința unei alte persoane.
Dumnezeu Fiul s-a smerit și a aceptat să facă voia lui Dumnezeu Tatăl.
„Căci m-am coborât din cer, nu să fac voia Mea, ci voia Tatălui din cer”. Ioan 6:38
Smerenia presupune o coborâre voluntară, o renunțare intenționată la poziție și privilegii de dragul cuiva.
De la iesle la cruce, Fiul a umblat pe calea smereniei. Întâi a fost coborârea.
Apoi,

a venit învierea și înălțarea!
În această ordine se petrec lucrurile în împărăția Lui.
David, în vechime,  a învîțat și el foarte bine acest lucru și-l va pune, spre sfârșitul vieții lui, întro cântare:
„Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte, şi cu privirea Ta, scobori pe cei mândri.” 2Samuel 22:28


Apostolul Pavel, mai târziu, a zugrăvit în culori contrastante și încapsulat în câteva cuvinte esența smereniei demonstrată de Domnul de la Întrupare și până la Înălțare
„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş.
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gîndul acesta, care era şi în Hristos Isus:
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S’a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S’a smerit şi S’a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce. Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”
Filpeni 2:4-11

Doamne, dacă ne vei smeri, nu ne lăsa să ne înjosim, să ne degradăm sau să ne pierdem demnitatea!
Doamne, dacă ne vei înalța, nu ne lăsa să ne fudulim, să uităm de unde am plecat și de cine ne-a ridicat!
Doamne, păzește-ne de mândrie!

(Visited 40 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *