Categorii
Tematice

Întrebări legate de înviere

Ne-am obișnuit să ne rugăm pentru vindecare și să vedem că trupurile și sufletele se fac bine.
Ne-am obișnuit să vedem cum natura în țara noastră trece prin cele patru anotimpuri.
Ne-am obișnuit cu schimbările și cu înnoirile parțiale sau aproape totale, dar a ne întâlni cu cineva