Categorii
01 Ianuarie Virtuti si Vicii

Smerenie

Să pășim încet și sigur în lumea virtuților … acele însușiri de caracter, acele forțe morale interioare, înclinații puternice care ne fac să urmărim consecvent, cu statornicie un ideal etic. În luna ianuarie vom cerceta virtutea considerată de bază în creștinism, smerenia.

Smerenia este supunerea intenționată a voinței unei persoane față de voința altcuiva.
Domnul Isus, prin exemplul Său, a întruchipat smerenia absolută!
Ioan 6:38 … „căci M-am pogorît din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimes”.

Din punctul meu de vedere supunerea, ascultarea este modul principal de exprimare al smereniei. În Filipeni 2 apostolul Pavel leagă cele două elemente punctând spre ascultarea dusă la maxim, sacrificiul.
Filipeni 2:8 ” La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce”.

Alte moduri de manifestare ale smereniei, sau câteva surori mai mici ale smereniei, ar putea fi: modestia, considerația, simplitatea și frugalitatea.

Modestia – sentimentul care ne face să nu avem păreri exagerate despre valoarea ideilor și acțiunilor noastre – imagine de sine echilibrată.